Casos d'ús

El 5G ja prepara el seu desplegament al mercat a través del desenvolupament de nous escenaris d’ús en què es posa a prova la viabilitat de la tecnologia aplicada a solucions concretes.

Pilots

Gestió d’emergències amb drons

La gestió d’extinció d’un incendi i el posterior control del perímetre extint requereix disposar d’informació global sobre l’àrea afectada, així com conèixer la posició dels diferents efectius que hi intervenen. En aquest tipus de tasques és de gran utilitat l’ús d’un dron, que aporta la visió àrea, juntament amb el processat de la informació per a la geolocalització del foc i dels bombers en camp.

Disposar de les imatges finals en temps real és bàsic tant pels efectius desplegats en camp com per la resta de cossos de seguretat per a una eficient gestió de l’emergència i per protegir la vida dels bombers.

La gestió de l’incendi s’inicia amb l’activació d’un pla de vol per al dron, definint l’àrea d’actuació i parametritzant la informació a rebre. Els sensors instal·lats a bord del dron (càmeres d’alta resolució i càmeres termogràfiques) permeten detectar temperatura i gravar vídeo en alta resolució. Aquesta informació és enviada a l’estació base, que s’encarrega de processar-la per afegir la georeferenciació de les imatges, l’escala de temperatures i la posició dels efectius disponibles a camp.

El vídeo final processat és enviat a la xarxa de banda ampla basada en tecnologia 5G, específicament dissenyada per a gestió d’emergències perquè permet la distribució i el visionat en temps real per part dels cossos de seguretat. Això permet una gestió eficaç dels efectius desplegats, així com reduir les possibilitat de danys.

El sistema és especialment útil tant en la fase d’extinció de foc com en la posterior, de control i seguiment del perímetre extint, ja que permet una gestió optimitzada dels efectius i en garanteix la seva seguretat.

Partners: Cellnex, Sitep, MasMovil, 5G Barcelona

Sector: Seguretat i emergències

Cas d’ús:

  • Utilització de drons amb sensors de temperatura i càmera d’alta resolució per a la gestió de l’extinció de focs i el control del perímetre extint
  • Geolocalització del foc i dels efectius que intervenen en camp
  • Distribució d’imatges en temps real a través d’una xarxa dedicada de banda ampla

Descripció de la tecnología: El pilot es recolza en la utilització de quatre tecnologies bàsiques.

  1. En primer lloc, la xarxa dedicada a gestió d’emergències i seguretat, basada en tecnologia 5G i que utilitza la freqüència llicenciada de 700 MHz. Aquest tipus de xarxes disposa d’un ample de banda capaç de distribuir vídeo en temps real. Addicionalment, en utilitzar freqüències llicenciades en la banda UHF, disposa d’una alta capacitat de propagació i baixes pèrdues per obstacles.
  2. En segon lloc, s’utilitzen els drons tipus helicòpter amb una autonomia superior a les 5 hores i equipats amb càmeres d’alta resolució i sensors termogràfics.
  3. En tercer lloc, el tractament de la informació en l’extrem de la xarxa (edge computing) permet el processament de les dades per afegir informació molt útil en la gestió de l’extinció de l’incendi (georeferenciació de les imatges i addició d’escales de temperatura ajustables) previ a l’enviament a través de la xarxa de comunicacions per a la seva distribució en temps real als usuaris finals.
  4. Finalment, s’utilitza tecnologia de banda ultra estreta (SigFox) per enviar informació de la posició i moviment dels efectius desplegats al lloc de l’incendi.

Principal solució o avenç que ofereix la tecnologia: Enviament d’imatges georeferenciades, amb escala de temperatures i posició dels efectius desplegats en camp, a través d’una xarxa de comunicacions de banda ampla per a la seva visualització en temps real.

Status: Ongoing