Què és 5G Barcelona

5G Barcelona és una iniciativa publico-privada que treballa per posicionar Barcelona i Catalunya com un entorn innovador i obert per a la validació i adopció de tecnologies i aplicacions 5G en un entorn de vida real. La iniciativa crearà sinergies dins de l'ecosistema 5G i oferirà una infraestructura experimental per provar, crear prototips i implementar noves solucions digitals.