Casos d'ús

El 5G ja prepara el seu desplegament al mercat a través del desenvolupament de nous escenaris d’ús en què es posa a prova la viabilitat de la tecnologia aplicada a solucions concretes.

Pilots

Ambulància Connectada 5G

L’ambulància connectada amb 5G és un vehicle dotat de multitecnologia i serveis de comunicació avançats que, sobre una xarxa 5G i amb una comunicació dedicada pot, per exemple, rebre suport especialitzat en remot, en temps real i amb vídeo d’alta definició durant l’atenció al pacient dins l’ambulància o, en un futur proper, comunicar la unitat del SEM amb altres vehicles (V2V) o infraestructures (V2i) per obrir-se pas i guanyar temps en l’arribada a l’hospital.

L’ambulància compta amb una càmera localitzada dins la cabina, on els professionals del SEM atenen el pacient, i podrà ser activada pels tècnics en emergències sanitàries, metges i/o infermeres quan ho creguin convenient. La imatge, que s’enviarà en temps real i a través d’un suport tauleta, serà doble: en una banda s’observarà l’aspecte del pacient dins la unitat del SEM i, a l’altra, la del monitor amb les constants vitals de l’afectat i l’electrocardiograma. Alhora, s’estableix conversa entre l’equip de l’ambulància i el metge o metgessa, que donarà les indicacions per col·laborar en l’atenció al pacient.

L’ambulància compta també amb dues càmeres exteriors: una al davant i una altra al darrere, que podran enregistrar imatges de l’exterior en situacions en què siguin rellevants, com en cas d’atemptat terrorista o d’accident de trànsit.

Partners: Generalitat de Catalunya, SEM, Vodafone, i2CAT, IECISA i 5G Barcelona

Sector: Salut i Emergències Mèdiques

Cas d’ús: Suport especialitzat en remot als professionals del SEM davant d’una emergència mèdica complicada o quan es requereixi un determinat nivell d’especialització (per exemple un part en curs, un malalt crític complex, una sospita d’infart o un ictus) amb vídeo d’alta definició i en temps real durant l’atenció al pacient dins l’ambulància.

Descripció de la tecnologia:

La tecnologia 5G a l’ambulància connectada permet:

  • Augment de la velocitat de transmissió de dades fins a més de 5 Gbps
  • Slicing o desplegament i operació eficient de xarxes mòbils virtuals dedicades, que permet dedicar una slice o xarxa dedicada a Emergències Mèdiques i assistència per garantir el servei i la capacitat de la comunicació, independentment del nombre d’usuaris existents en la mateixa cel·la de comunicacions. Mitjançant ràdio slicing es podrà controlar de manera flexible el repartiment de recursos entre els diferents serveis oferts.
  • Retard mínim en les comunicacions respecte les xarxes 4G (per entorns 5G d’extrem a extrem s’arribarà a latències de fins a 5ms) tant per serveis de comunicació com per l’enviament de dades
  • Esdevenir un node o estació base de xarxa. El fet que una ambulància disposi de connectivitat 5G permetrà que aquesta pugui estendre la seva xarxa a una xarxa d’accés.
  • Connectivitat massiva de dispositius IoT (permetrà la comunicació amb múltiples sensors, actuadors i dispositius intel·ligents existents al territori, a l’entorn i a l’ambulància)

Principal solució o avenç que ofereix la tecnologia: Comunicació dedicada, en temps real i amb vídeo d’alta definició, per rebre suport especialitzat en remot durant l’atenció al pacient dins l’ambulància

Status: Ongoing