5G Barcelona

5G Barcelona vol convertir la ciutat de Barcelona en un dels hubs d’innovació digital europeus en l’àmbit del 5G, basat en una infraestructura experimental oberta en l’àrea metropolitana que actuarà com a laboratori urbà, ciutadà i tecnològic per validar tecnologies i serveis 5G.