Condicions d’ús

Darrera actualització: gener del 2017

1. Condicions d’ús

1.1 Quan utilitzeu el nostre lloc web obteniu la condició d’usuari (en endavant, l’“Usuari”). El fet de ser Usuari comporta l’acceptació total, sense excepció, de totes les normes i polítiques publicades al lloc web, incloses les Condicions generals, la Política de privadesa, la Política d’IP i la Política de blogging (en endavant, les “Polítiques”). D’altra banda, us comprometeu a utilitzar aquest lloc web d’acord amb la legislació aplicable. Si no esteu d’acord amb aquestes Condicions generals i les altres Polítiques relacionades, no feu servir aquest web. Sempre que compliu les Condicions generals i les Polítiques estareu autoritzat a fer servir el lloc web.

1.2 Podem modificar les Condicions generals o les Polítiques en qualsevol moment i és responsabilitat vostra comprovar-ne el contingut. Reviseu les Condicions generals i les Polítiques periòdicament per assegurar-vos que esteu al corrent dels canvis aplicats. En fer ús del lloc web accepteu vincular-vos legalment per les Condicions generals i les Polítiques, en les seves versions actualitzades i modificades. En cas de discrepància entre versions anteriors de les Condicions generals i les Polítiques i les seves versions actualitzades, prevaldran aquestes.

1.3 No esteu autoritzat a fer servir el web i no el podeu fer servir per a les finalitats següents: (i) publicació, càrrega, enviament per correu electrònic o altres de material ofensiu, difamatori o obscè que pugui comportar assetjament, angoixa o inconvenients a qualsevol persona o infringir el contingut del web o els seus drets o impedir que altres persones el puguin fer servir; (ii) publicació, càrrega, enviament per correu electrònic o altra transmissió de publicitat, promocions, materials, correu brossa, correu no desitjat, cartes en cadena, negocis piramidals de tota mena, no sol·licitats o no autoritzats, o altres tipus de sol·licituds o explotacions comercials; (iii) creació de bases de dades electròniques o que incloguin material descarregat o obtingut del lloc web; (iv) transmissió o reenviament de qualsevol material obtingut del lloc web a tercers incomplint la política d’IP i totes les Polítiques aplicables publicades al lloc web; (v) obtenció o intent d’obtenció de materials, documents o informació del lloc web per qualsevol mitjà que no s’ofereixi per a aquesta finalitat en el lloc web a través de dispositius automàtics com ara enllaços profunds, pàgines escarpades, robots, aranyes o qualsevol altre mitjà similar; (vi) accés, còpia o monitorització de qualsevol part del lloc web o reproducció, per qualsevol mitjà, o elusió de l’estructura de navegació del lloc web o de qualsevol part del seu contingut; (vii) càrrega o transmissió de qualsevol material que contingui virus de software o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, restringir, destruir o limitar la funcionalitat o comprometre la integritat de qualsevol software informàtic o hardware o equip de telecomunicacions per qualsevol mitjà (ens reservem el dret de prohibir qualsevol activitat o material); o (viii) utilització de qualsevol part del lloc web, per qualsevol mitjà, per enllaçar amb una pàgina interna o subsidiària del lloc ubicada un o diversos nivells més avall de la pàgina d’inici (deep linking) o per presentar el contingut del lloc web dins d’un altre lloc web (framing).

2. Descàrrec de responsabilitat dels continguts

2.1 Mantenim aquest lloc web per millorar l’accés públic a informació, notícies i esdeveniments relacionats amb 5G Barcelona. El nostre objectiu és que tots els continguts del lloc web siguin oportuns i precisos. Si tenim coneixement d’errors en el contingut, mirarem de corregir-los al més aviat possible. Tanmateix, no acceptem cap responsabilitat ni tenim cap obligació en relació amb l’exactitud dels continguts publicats al web.

2.2 Ens reservem el dret d’actualitzar o eliminar qualsevol contingut del lloc web, i també de limitar o denegar l’accés a qualsevol Usuari de manera temporal o permanent. No obstant això, aquest descàrrec de responsabilitat no limitarà la nostra responsabilitat en cas de contravenir les disposicions de la legislació nacional aplicable ni exclourà la nostra responsabilitat en afers dels quals no pugui ser exclosa en virtut de la llei.

3. Ús del contingut del lloc web

3.1 Tots els continguts publicats al lloc web, inclosos, sense limitació, els que tenen drets d’autor i drets similars o relacionats amb drets d’autor o el dret sui generis sobre bases de dades, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, música i obres audiovisuals, secrets comercials i know-how, tant si estan registrats o sol·licitats com si no (en endavant, els “Continguts”), són propietat de MWCB, o MWCB en té la llicència, i estan protegits per totes les lleis de propietat industrial i intel·lectual aplicables, incloses les lleis de competència deslleial.

3.2 Tret que s’especifiqui el contrari en la Política d’IP, els Usuaris no poden reproduir, distribuir, transformar ni comunicar al públic els Continguts, per cap mitjà. Encara que hagi estat autoritzat expressament, qualsevol ús del Contingut ha de complir la Política d’IP, les Condicions generals i totes les Polítiques relacionades i aplicables.

3.3 El lloc web pot proporcionar enllaços a llocs web de tercers independents i externs (en endavant, “llocs web de Tercers”). MWCB inclou aquests enllaços per oferir als usuaris l’oportunitat d’accedir a altres llocs web que els puguin interessar. Els llocs web de Tercers no depenen del nostre control i no assumim cap responsabilitat pel contingut que ofereixen els llocs web de Tercers. Així doncs, el fet que el lloc web contingui enllaços a llocs web de Tercers no significa que 5G Barcelona i el MWCB aprovin els continguts ni la informació que s’hi publica. En conseqüència, declinem tota responsabilitat pels continguts i la informació publicada pels llocs web de tercers. Quan l’Usuari accedeix als llocs web de Tercers ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat.

4. Publicació del contingut del lloc web

4.1 Quan l’Usuari carrega o envia contingut a 5G Barcelona, MWCB o al lloc web, accepta atorgar a MWCB una llicència mundial gratuïta per reproduir, distribuir, modificar i comunicar al públic el contingut en qüestió.

4.2 MWCB no accepta ni té en compte cap idea que no hagi estat sol·licitada ni cap treball creatiu original, suggeriments ni altres obres, incloses idees per a nous anuncis, campanyes, noves promocions, novetats o millores en productes o tecnologies, processos, materials, plans de màrqueting ni noms de nous productes, entre d’altres, que s’enviïn a MWCB o als seus empleats a través del lloc web, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà. Aquesta política general té per objectiu exclusivament evitar possibles malentesos o disputes si és el cas que els productes de MWCB o les estratègies de màrqueting s’assemblen a idees presentades. Destruirem de manera automàtica i sense avís previ qualsevol material no sol·licitat que s’enviï a MWCB.

5. Privadesa

Aquestes Condicions generals es complementen amb la Política de privadesa de 5G Barcelona i MWCB. En fer servir el lloc web, reconeixeu i accepteu que les transmissions per Internet no són mai completament privades ni segures. Enteneu que qualsevol missatge o informació que envieu al lloc web pot ser llegit o interceptat per altres persones.

6. Renúncies

6.1 5G Barcelona i MWCB no tenen cap mena d’obligació d’executar el lloc web o proporcionar els continguts que hi ha allotjats. Tant l’allotjament del lloc web com l’oferta de continguts es pot cancel·lar o suspendre de manera permanent o temporal en qualsevol moment, sense avís previ. 5G Barcelona i MWCB no garanteixen que el lloc web o els seus continguts estiguin lliures d’errors, defectes o virus ni que s’ofereixin sense interrupcions. 5G Barcelona i MWCB no assumeixen cap responsabilitat pels danys directes ni indirectes que pugui patir l’Usuari de resultes de la suspensió o cancel·lació del lloc i l’eliminació del contingut, de manera total o parcial.

6.2 Els continguts del lloc són de caràcter informatiu general, de manera que podrien ser insuficients per ajudar l’Usuari a prendre una decisió personal o comercial. 5G Barcelona i MWCB no tenen l’obligació de provar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat o vigència dels continguts. L’Usuari accepta que l’ús del lloc i dels continguts és pel seu compte i risc i que el lloc es proporciona “tal com està disponible”. Per tant, 5G Barcelona i MWCB no ofereixen cap mena de garantia, expressa ni implícita, en relació amb el lloc o els continguts, incloses, entre d’altres, les de comercialització, no infracció o idoneïtat per a un ús o finalitat particulars. En la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, 5G Barcelona i MWCB declinen tota responsabilitat per les decisions que prengui l’Usuari basades en la informació proporcionada al lloc web i pels danys directes o indirectes que pugui patir de resultes d’accions basades en el lloc o els seus continguts.

6.3 5G Barcelona i MWCB declinen tota responsabilitat pels danys causats al hardware, software i a les dades de l’Usuari per virus o qualsevol altre contingut o programes maliciosos. És responsabilitat de l’Usuari instal·lar al seu ordinador les eines necessàries per detectar i evitar qualssevol dany a l’ordinador, el hardware, el software i les dades.

6.4 En cap cas no seran responsables 5G Barcelona i MWCB davant l’Usuari per cap dany directe ni indirecte (inclosos danys accidentals, conseqüents, especials, punitius o exemplars admesos per la llei aplicable) derivats de l’ús del lloc web o del contingut o de la impossibilitat de fer servir el lloc o el contingut, inclosa sense limitació la pèrdua d’ingressos o negoci. En algunes jurisdiccions no es permet la limitació de responsabilitat, de manera que aquesta limitació només serà aplicable en la mesura en què ho permeti la legislació vigent.

7. Jurisdicció i legislació aplicable

Aquestes Condicions generals es regiran per la legislació d’Espanya. Qualsevol disputa sorgida d’afers relacionats amb el lloc web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels tribunals de la ciutat de Barcelona.